Doc Maes Glas

Anodd dychmygu bod gan yr harbwr tawel, tlws hwn orffennol erchyll. Odd’ yma fe ddanfonwyd manilas copr i Lerpwl i’w cyfnewid am gaethweision yn Affrica, a dod â’r cotwm a gynhyrchwyd gan gaethweision i felinau cotwm Maes Glas.

Roedd yr arfer yn fwy diweddar yn garedicach. Daeth gwasanaethau fferi ar ddechrau’r 1800, ac ymhlith y teithwyr oedd y pererinion o Lerpwl ac o Swydd Caerhirfryn yn dod i chwilio am iachâd corfforol neu am iachawdwriaeth ysbrydol yn Ffynnon Gwenffrewi, Treffynnon.

Mae pysgotwyr lleol yn dal i ddefnyddio’r doc… nhw fu wrthi’n cyd-weithio gyda Cheidwaid yr Arfordir i adnewyddu’r doc a’i ail-agor yn 2010.