Arfordir sir y fflint

[mp3-jplayer tracks=”cyflwyniad@http://audioboo.fm/boos/778829-flintshire-audio-trail-cyflwyniad.mp3?source=list” width=”80%” height=”77px”]


Croeso i Lwybr Sain Arfordir Sir y Fflint.

Ar y llwybr hwn mae pump o bwyntiau sain sy’n eich cyflwyno i dreftadaeth syfrdanol arfordir Sir y Fflint.

Bu aber yr Afon Ddyfrdwy yn ganolbwynt i fasnach Sir y Fflint am ganrifoedd. Ac am fod yr afon yn ffordd hwylus o gludo nwyddau, daeth diwydiannau i sefydlu ar ei glannau ac yna datblygodd porthladdoedd bach gan ddod â gwaith a ffyniant i’r ardal.

Erbyn hyn, er bod yr arfordir yn dal yn bwysig i ddiwydiant a masnach, dirywio gwnaeth y gweithgareddau arforol. Mae Airbus yn dal i gludo adenydd yr awyrennau i Ddociau Mostyn, ond rydych yn debycach o weld cychod pysgota bach na llongau mawr. Heddiw, mae’r aber yn lle tawel – lle i fywyd gwyllt a mwynhad distaw.

Efallai bod yr ehangder o draethellau a morfâu heli yn edrych yn anial ac yn farwaidd, ond mae mwd cyfoethog yr aber yn ferw o fywyd. Mae’r cawl trwchus hwn o anifeiliaid di-asgwrn-cefn yn bryd bwyd i filoedd o adar, ac o’r herwydd mae’n un o safleoedd gorau Ewrop i adar gwyllt a rhydwyr. Ers yr oesoedd cynnar bu pobl hwythau’n cynaeafu’r cyfoeth sydd yn yr aber, ac mae pysgotwyr masnachol yn dal i weithio yma heddiw.