Yr Hen Lys Barn


Dyma un o’r adeiladau hynaf a phwysicaf yn y Fflint. Yma cynhelid Profion Llys y Sesiwn Fawr a’r Llysoedd Chwarter. Mae’r cofnodion sydd wedi’u cadw yn ddiddorol dros ben.

Dychmygwch Dorothy Griffiths druan o  of Lanasa yn cael ei phrofi yma am ddewiniaeth yn 1665  ac yn wynebu’r un Uchel Farnwr oedd yn llywyddu ym mhrawf  y Brenin Siarl 1af.  Ychydig o fisoedd cyn hynny o roedd wedi dedfrydu tair gwraig o Sir Gaer i farwolaeth am ymwneud ag ysbrydion drwg. Ond yn rhyfedd iawn, ac yn groes i bob disgwyl, cafwyd Dorothy yn ddieuog.

Yn y flwyddyn 1731  cyhuddwyd John Wynne o orfodi  Edward Cheney  allan o bwll glo drwy rym. Cyhuddwyd  Adam Edge o gipio  Susanna Dandy  er mwyn iddi briodi  John Fisher o Holt!

Cynhelid achosion Sifil yma hefyd . Yn 1730 cafodd yr  iwmon John Wynne ddirwy am adael cwrs dŵr  heb ei sgwrio.

Pan ymadawodd y llysoedd yr adeilad, daeth Llys Barn y Fflint yn fragdy!  Byddai’r haidd yn cael ei daenu dros y llawr uchaf iddo flaguro ac yna’n cael ei sychu mewn odyn – a dyma darddiad yr enw “Malt Kiln Lane”. Mae popty  yn y cefn lle’r oedd pobl yn dod a’u toes i grasu.

Ers  1889 bu yma gyfres o siopau fel siop ddillad, cigydd, a  Peers and Edwards “public supply stores” – . Gellir darllen  y geiriau ar ochr yr adeilad hyd heddiw.

Eiddo  Tommy Blithell oedd yr adeilad am ddeugain mlynedd. Roedd yn gwerthu teledu, radio a nwyddau ffansi.

Bu’r  Hen Lys Barn yn gwasanaethu pobl y Fflint am ganrifoedd, nid yn ei bwrpas gwreiddiol yn unig ond , yr un mor bwysig, yn siop hoffus oedd  yn sefyll  mewn lle amlwg yn Stryd yr Eglwys.