Glan yr Afon yn Saltney

[English]

Croeso i Lan yr afon Saltney a oedd ar un adeg yn borthladd prysur oedd a diwydiannaau gweithgar.
Dilynwch y map a chwarae y sain i gael gwybod mwy.

IMG_1890_1_2_fused

Glan yr Afon yn Saltney

IMG_1887_8_9_fused

Afon Dyfrdwy

Chain Works Kings Visit

Brenin Siôr Ymweliad Henry Woods.

Hoffem ddiolch i deulu Manifold, a grŵp hanes Saltney a Saltney Ferry.

Heb gefnogaeth ac ymrwymiad a’r a dderbyniwyd oddi wrth Gyngor Tref Saltne, ni fyddai’r gwaith wedi digwydd.