Diwydiant Saltney

[English]

 

Mae Saltney yn edrych yn dawel heddiw ond ers talwm roedd y dref hon sydd ar y gororau yn ferw o brysurdeb. Y rheswm am hynny oedd yr afon a’r rheilffyrdd. Yn y 1800au roedd y diwydiant adeiladu llongau a gweithfeydd eraill yn ffynnu ac fe dyfodd y boblogaeth.

 

Saltney Sid

Saltney Sid

Neville Shallcross a John Dixon

Neville Shallcross a John Dixon

1910 Henry Woods

1910 Henry Woods

1910 Henry Woods

1910 Henry Woods

J Crichton Co

J Crichton Co

J Crichton Co

J Crichton Co