Prosiect Glan yr Afon

[English]

 

Cafodd y lle hwn ar lan yr afon ei drawsnewid o dir gwastraff i le dymunol i fynd am dro neu reidio beic a gweld y golygfeydd. Erbyn hyn mae’n rhan o Lwybr Arfordir Cymru. Gwrandewch ar Karen Rippin, Ceidwad Cefn Gwlad Sir y Fflint i gael gwybod mwy.

IMG_4266_7_8_tonemapped

Saltney Sid

 

IMG_4251_2_3_tonemapped

Cerfluniau